nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 27.5 tỷ
27.5 tỷ
Diện tích : 98.9 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 24.5 tỷ
24.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 40.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 30.8 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 6.55 tỷ
6.55 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 94.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 17.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 30 tỷ
30 tỷ
Diện tích : 49.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 46.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 22.8 tỷ
22.8 tỷ
Diện tích : 99 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 105 tỷ
105 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 52 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 25.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.76 tỷ
1.76 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 43.9 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 32.5 tỷ
32.5 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 12.98 tỷ
12.98 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 66.7 m²
Ngày : 13/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nơi nhập dữ liệu 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 82 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 36.7 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ