nguồn nhà chính chủ 2.39 tỷ
2.39 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 650 triệu
650 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 75 triệu/m2
75 triệu/m2
Diện tích : 25.15 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.65 tỷ
7.65 tỷ
Diện tích : 50.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủmua bán nhà đất Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 63.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 37 tỷ
37 tỷ
Diện tích : 71.53 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 35.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.26 tỷ
3.26 tỷ
Diện tích : 118.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 31.3 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 39.2 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 98.85 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 118.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 18.6 tỷ
18.6 tỷ
Diện tích : 90.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.68 tỷ
3.68 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Huyện Đam Rông 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 27tr/m2
27tr/m2
Diện tích : 118.2 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 40.3 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 50 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 620 triệu
620 triệu
Diện tích : 34 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 137 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.165 tỷ
4.165 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 41.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 85.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 71.97 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.83 tỷ
1.83 tỷ
Diện tích : 83.5 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 73.3 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 106.9 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.72 tỷ
1.72 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ