nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.1
3.1
Diện tích : 28.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 30.6 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.195 tỷ
5.195 tỷ
Diện tích : 38.1 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 12.3 tỷ
12.3 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 44.2 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21.2 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.99 tỷ
8.99 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.43 tỷ
2.43 tỷ
Diện tích : 28.6 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.09 tỷ
9.09 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 182.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.78 tỷ
2.78 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.5
3.5
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 38.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 48.7 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 26 tỷ
26 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 28.1 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 98.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 53.55 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 77.5 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 50 tỷ
50 tỷ
Diện tích : 165.1 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 15.9 tỷ
15.9 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.32 tỷ
1.32 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 24.2 tỷ
24.2 tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 23.4 tỷ
23.4 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội