nguồn nhà chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 34 tỷ
34 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
82.5 tỷ
82.5 tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 55.5 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 34.56 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 11 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 40.8 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
39.5 tỷ
39.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 17 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
92.7 tỷ
92.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 45 tỷ
45 tỷ
Diện tích : 177.5 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 27 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
49 tỷ
49 tỷ
Diện tích : 64.8 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
48 tỷ
48 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 18.1 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
26 tỷ
26 tỷ
Diện tích : 99 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội