mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 66.8 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
650 triệu
650 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.56 tỷ
2.56 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 70.36 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 58.16 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 85.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.848 tỷ
1.848 tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.98 tỷ
2.98 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.86 tỷ
2.86 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 104.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 103.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 31.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 37 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 28.6 tỷ
28.6 tỷ
Diện tích : 176 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.38 tỷ
3.38 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 18.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 60.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 303 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.42 tỷ
3.42 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14.07 tỷ
14.07 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.32 tỷ
4.32 tỷ
Diện tích : 540 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 39.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.65
2.65
Diện tích : 37 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.058 tỷ
2.058 tỷ
Diện tích : 48.7 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.899 tỷ
5.899 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 60.4 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 84.33 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.52 tỷ
3.52 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 190 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Diện tích : 39.5 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
750 triệu
750 triệu
Diện tích : 25.2 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 41.5 tỷ
41.5 tỷ
Diện tích : 365.5 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
43.4 tỷ
43.4 tỷ
Diện tích : 362 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.3 tỷ
12.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.38
3.38
Diện tích : 40 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
38.5 triệu/m2
38.5 triệu/m2
Diện tích : 77 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.519 tỷ
1.519 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.98 tỷ
2.98 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.86 tỷ
4.86 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 56.8 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.335 tỷ
5.335 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
23.5 tỷ
23.5 tỷ
Diện tích : 119 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 32.3 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30.8 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 48.4 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
28 triệu/m2
28 triệu/m2
Diện tích : 56.7 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.3 tỷ
18.3 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 55.9 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 360 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
720 triệu
720 triệu
Diện tích : 35 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 46.2 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 83.2 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 55.9 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30.1 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.217 tỷ
2.217 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thoả thuận
thoả thuận
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.79 tỷ
2.79 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65.1 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội