Huyện Đông Sơn Thanh Hóa đánh giá đã đạt tiêu chí loại 1

Huyện Đông Sơn đạt được đô thi loại 1

Huyện Đông sơn
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND  Thanh Hóa – Mai Xuân Liêm đồng ý mang yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND đô thị Thanh Hóa.

Sau khi Quy hoạch chung thành thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và Chương trình phát triển thị thành Thanh Hóa được cấp thẩm quyền phê duyệt, giao UBND thành thị Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, kiểm tra khu vực tỉnh thành Thanh Hóa, huyện Đông Sơn đạt tiêu chí thị thành chiếc I và kiểm tra trình độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng đối mang xã, thị trấn ra đời phường đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố Thanh Hóa Công văn số 5752/UBND-BDA ngày 29/9/2022 về việc tình hình thực hành báo cáo rà soát, đánh giá khu vực thành thị Thanh Hóa,

huyện Đông Sơn đạt tiêu chí đô thị dòng I và kiểm tra trình độ vững mạnh cơ sở hạ tầng đối với xã, thị trấn có mặt trên thị trường phường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh giấc Thanh Hòa cũng đã với Công văn số 7554/SXD-PTĐT ngày 12/10/2022 gửi UBND tỉnh để báo cáo những vấn đề liên quan.

để biết thêm thông tin về nhà đất cx như BDS bấm tại đây để xem tiếp nha nhà đất chính chủ hà nội 

nguồn nhà chính chủ