Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 34.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 90 triệu
90 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 86 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 33 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 77.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 85 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 26 triệu/m2
26 triệu/m2
Diện tích : 107 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủmua bán nhà đất Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 80 triêu/m2
80 triêu/m2
Diện tích : 79.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 150 triệu/m2
150 triệu/m2
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 220 triệu /m2
220 triệu /m2
Diện tích : 106 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 104.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 73 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 103.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 31 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 65 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 140 triệu/m2
140 triệu/m2
Diện tích : 120 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 37 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 182.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 71 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 39.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 38 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 17 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 50 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 52 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 48.7 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 85.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 52 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 35 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 88 triệu/m2
88 triệu/m2
Diện tích : 36 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 38.5 triệu/m2
38.5 triệu/m2
Diện tích : 77 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 77.5 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 34.2 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 300 triệu/m2
300 triệu/m2
Diện tích : 63 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 27 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 82 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 157.3 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 27 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ thoả thuận
thoả thuận
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ