Về đề xuất chuyển đất trồng lúa làm sân golf bộ kế hoạch, đầu tư nói gì?

Chuyển đất trồng lúa làm sân golf bộ kế hoạch, đầu tư nói gì?

Nhà đất chính chủ.Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri Phú Yên liên quan đến việc chuyển đổi đất trồng lúa sang làm sân golf.

chuyển đất trồng lúa làm sân golf  

Phú Yên cho biết, hiện nay, tại khu vực đồng bằng trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều diện tích đất trồng lúa năng xuất thấp  hiệu quả thấp, chỉ trộng được một vụ mùa sau đó bỏ hoang gây lang phí

Và Trong phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đó có những vị trí phù hợp để thu hút đầu tư các dự án kinh doanh dịch vụ sân golf do có địa hình thuận lợi, hiện có nhiều Nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn trên các khu vực nêu trên.

Chuyển đổi đất trồng lúa sang làm sân golf
Nhà đất chính chủ

Tuy như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 52/2020/NĐ- CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf thì một trong các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf là đất trồng lúa.chuyển đất trồng lúa làm sân golf

chuyển đất trồng lúa làm sân golf. Cũng theo cử tri tỉnh Phú Yên cho biết, chỉ có quy định dự án sân golf ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến vấn đề trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn quy định “Dự án sân golf ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Như vậy, việc cho phép sử dụng tối đa 5 ha đất trồng lúa 1 vụ, phân tán chỉ được áp dụng cho khu vực trung du, miền núi, không áp dụng cho các khu vực khác.chuyển đất trồng lúa làm sân golf

kiểm soát chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tránh các kẽ hở chính sách để lợi dụng chuyển đổi đất lúa tràn lan sang làm sân golf.Việc quy định chặt chẽ về diện tích, khu vực được áp dụng như trên nhằm mục đích

Nghiên cứu và kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp.Hiện nay, chưa có địa phương đề xuất việc chuyển đổi này. Trường hợp có nhiều địa phương đề xuất sử dụng đất trồng lúa hiệu quả thấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp,