mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.33 tỷ
11.33 tỷ
Diện tích : 47.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 29 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.17 tỷ
8.17 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 41.5 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 9 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 7.25 tỷ
7.25 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11.725 tỷ
11.725 tỷ
Diện tích : 350 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 15.8 tỷ
15.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.585 tỷ
1.585 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 6/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 63.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.66 tỷ
1.66 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.15 tỷ
7.15 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 73 tỷ
73 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
28 tỷ
28 tỷ
Diện tích : 165 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.65 tỷ
6.65 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 44.8 tỷ
44.8 tỷ
Diện tích : 184 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 58 tỷ
58 tỷ
Diện tích : 190 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
650 triệu
650 triệu
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 58.68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.18 tỷ
3.18 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 36.1 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 37 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 94 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 880 triệu
880 triệu
Diện tích : 41 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 23.58 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 23.58 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.32 tỷ
2.32 tỷ
Diện tích : 72.5 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 77.9 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 19.87 tỷ
19.87 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.32 tỷ
2.32 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 19.78 tỷ
19.78 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 42.7 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 37.1 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 41.9 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.84 tỷ
2.84 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 111 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 46.5 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 71.1 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.75 tỷ
4.75 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 17.9 tỷ
17.9 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 300 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 51.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 32.4 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.693 tỷ
4.693 tỷ
Diện tích : 49.4 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 51.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 35.6 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.22 tỷ
3.22 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.95 tỷ
10.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 55.6 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 630 triệu
630 triệu
Diện tích : 36 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 148.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.18 tỷ
2.18 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30.2 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.68 tỷ
1.68 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.18 tỷ
1.18 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 13.8 tỷ
13.8 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 55 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.88 tỷ
1.88 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11.7 tỷ
11.7 tỷ
Diện tích : 156 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 790 triệu
790 triệu
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 82 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.55 tỷ
7.55 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.12 tỷ
3.12 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 900 triệu
900 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 47.9 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.75 tỷ.
6.75 tỷ.
Diện tích : 54 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 63.6 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 27.5 tỷ
27.5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.45 tỷ
5.45 tỷ
Diện tích : 105.8 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 12.155 tỷ
12.155 tỷ
Diện tích : 187 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.915 tỷ
2.915 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.98 tỷ
3.98 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 13.8 tỷ
13.8 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 37.7 m²
Ngày : 20/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 68.3 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 18.3 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 39 tỷ
39 tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 35.1 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.04 tỷ
5.04 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.65 tỷ