nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nơi nhập dữ liệu 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 660 triệu
660 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 124 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.105 tỷ
3.105 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.53 tỷ
3.53 tỷ
Diện tích : 119 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 26 triệu/m2
26 triệu/m2
Diện tích : 107 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 95.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 111.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 220 triệu /m2
220 triệu /m2
Diện tích : 106 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 36tr/m2
36tr/m2
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 71 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.99 tỷ
7.99 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 52.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.25 tỷ
6.25 tỷ
Diện tích : 85.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.68 tỷ
2.68 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 51.8 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 23.5 tỷ
23.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 88 triệu/m2
88 triệu/m2
Diện tích : 36 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 228 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.58 tỷ
2.58 tỷ
Diện tích : 97.7 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
2.28 tỷ
2.28 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 157.3 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ