mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 17.548 tỷ
17.548 tỷ
Diện tích : 107 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 149 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 124 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 102.7 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 123 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.53 tỷ
3.53 tỷ
Diện tích : 119 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 82.5 tỷ
82.5 tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 26 triệu/m2
26 triệu/m2
Diện tích : 107 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 11.95 tỷ
11.95 tỷ
Diện tích : 112 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 15.6 tỷ
15.6 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 23.5 tỷ
23.5 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 135 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 111.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 149 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 220 triệu /m2
220 triệu /m2
Diện tích : 106 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 104.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 36tr/m2
36tr/m2
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 26.5 tỷ
26.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 112 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 103.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.26 tỷ
3.26 tỷ
Diện tích : 118.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 9.09 tỷ
9.09 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 140 triệu/m2
140 triệu/m2
Diện tích : 120 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 111 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 18.9 tỷ
18.9 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 118.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 108.2 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 116.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nơi nhập dữ liệu 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 129.1 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 147 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 19.8 tỷ
19.8 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 14.07 tỷ
14.07 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 22.5 tỷ
22.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 105 tỷ
105 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 27tr/m2
27tr/m2
Diện tích : 118.2 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 42tr/m2
42tr/m2
Diện tích : 109 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 92.7 tỷ
92.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 22.8 tỷ
22.8 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 148 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 105.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 24.85 tỷ
24.85 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 22 tỷ
22 tỷ
Diện tích : 116 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 137 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 126 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.89 tỷ
4.89 tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 24.2 tỷ
24.2 tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 106.9 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ