mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 ty
4.85 ty
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 12.7 tỷ
12.7 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.85 tỷ
6.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 34.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.39 tỷ
2.39 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 820 triệu
820 triệu
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 13.8 tỷ
13.8 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 46.3 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 49.8 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.12 tỷ
2.12 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 32.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 36.3 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.105 tỷ
3.105 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 33 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 650 triệu
650 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 46.7 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.28 tỷ
3.28 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.41 tỷ
4.41 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 32.2 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 30.6 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.16 tỷ
1.16 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 42.69 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 47.1 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.195 tỷ
5.195 tỷ
Diện tích : 38.1 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.3 tỷ
12.3 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 44.67 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.96 tỷ
3.96 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 49 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 40.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 30.1 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 35.7 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 44.2 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 30.8 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 30.2 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 35.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 32.7 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 45.13 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
150 triệu/m2
150 triệu/m2
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.98 tỷ
2.98 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.86 tỷ
2.86 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 32.27 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 34.56 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 30.65 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 41.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 35.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.15 tỷ
9.15 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 850 triệu
850 triệu
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội