mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 10.4 tỷ
10.4 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 80.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 81.2 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4,85 tỷ
4,85 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM