mua nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 420 triệu
420 triệu
Diện tích : 7 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 23.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 29 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 12/7/2022
mua nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 26.9 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 11.8 tỷ
11.8 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 75 triệu/m2
75 triệu/m2
Diện tích : 25.15 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.1
3.1
Diện tích : 28.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 23.6 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 18.5 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 29.4 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 13.9 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 8/7/2022
Nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21.2 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.16 tỷ
2.16 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 28.1 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 22.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 25.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 15.7 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 17.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 25.9 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.43 tỷ
2.43 tỷ
Diện tích : 28.6 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.76 tỷ
2.76 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 11 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 15.5 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.83 tỷ
2.83 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 18.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 26.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 19.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.78 tỷ
2.78 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.48 tỷ
3.48 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 26.9 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 24.5 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 17 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 25.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 750 triệu
750 triệu
Diện tích : 25.2 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 29 m²
Ngày : 21/0/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 730 triệu
730 triệu
Diện tích : 18 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 28.1 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.76 tỷ
1.76 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 27.5 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.32 tỷ
1.32 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 27 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 27 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.79 tỷ
2.79 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 18.1 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ