Huyện Đam Rông và dự án hơn 4 Nghìn tỷ ở tỉnh Lâm Đông

Huyện Đam Rông quy hoạch dự án lớn tỉnh ở Lâm Đồng

Theo đó, sau lúc rà soát, UBND huyện Đam Rông yêu cầu đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Đam Rông mang 22 dự án sở hữu tổng mức đầu tư dự kiến 4.499,4 tỷ đồng.

Đây là những dự án tiêu dùng nguồn vốn đầu tư bên cạnh ngân sách. trong đó, nhóm dự án hạ tầng kinh tế, phân phối kinh doanh gồm mang 10 dự án, mang tổng mức đầu tư 2.559,4 tỷ đồng; nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật gồm 4 dự án, tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng; nhóm dự án hạ tầng xây dựng và lớn mạnh đô thị, nông thôn gồm 8 dự án, tổng mức đầu tư 1.680 tỷ đồng.

Huyện Đam Rông

Một số dự án mà UBND Đam Rông đề xuất ưu tiên lôi kéo đầu tư như, dự án Khu du lịch sinh thái thác Bảy Tầng, huyện Đam Rông; Xây dựng sân Golf, làng thành thị ven hồ và du lịch sinh thái rừng trên địa bàn xã Đạ Tông quy mô 1.215 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái rừng, hồ xã Phi Liêng quy mô 500 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái và làng thành thị xanh Hồ Đạ Chao, xã Đạ Rsal quy mô 200 tỷ đồng.

Huyện Đam Rông

Bên cạnh đấy còn sở hữu dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Phi Liêng, huyện Đam Rông quy mô 300 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng Trạm giới hạn chân và Khu dân cư Trung tâm Bằng Lăng, huyện Đam Rông quy mô 200 tỷ đồng; Xây dựng

Khu dân cư xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông quy mô 385 tỷ đồng; Dự án dân cư sinh thái Hồ Lăng Tô xã Đạ K’Nàng quy mô 400 tỷ đồng;…

Để biết thêm nhưng thông tin khác như nhà đất và bất động sản bấm tại đây để xem thêm