nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.12 tỷ
2.12 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 124 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 123 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.53 tỷ
3.53 tỷ
Diện tích : 119 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 86.7 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 650 triệu
650 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.62 tỷ
1.62 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.56 tỷ
2.56 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.18 tỷ
2.18 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 70.36 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.16 tỷ
1.16 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 26 triệu/m2
26 triệu/m2
Diện tích : 107 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 67.8 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.13 tỷ
2.13 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 63.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 135 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 95.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 111.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.02 tỷ
3.02 tỷ
Diện tích : 78.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.848 tỷ
1.848 tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 104.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 94.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 36tr/m2
36tr/m2
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 103.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.26 tỷ
3.26 tỷ
Diện tích : 118.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 90.2 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 118.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 55.1 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 167 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 70.7 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 27tr/m2
27tr/m2
Diện tích : 118.2 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 42tr/m2
42tr/m2
Diện tích : 109 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 78.2 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 60.4 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 84.33 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 43.93 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.68 tỷ
2.68 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.12 tỷ
2.12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 137 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.750 tỷ
1.750 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 51.8 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 71.97 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.89 tỷ
4.89 tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 38.5 triệu/m2
38.5 triệu/m2
Diện tích : 77 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 77.5 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.519 tỷ
1.519 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland 28 triệu/m2
28 triệu/m2
Diện tích : 56.7 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 55.9 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 97.7 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.58 tỷ
2.58 tỷ
Diện tích : 97.7 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
2.28 tỷ
2.28 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 83.2 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 55.9 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.83 tỷ
1.83 tỷ
Diện tích : 83.5 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 73.3 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 98.8 m²
Ngày : 14/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 66.7 m²
Ngày : 13/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 799 triệu
799 triệu
Diện tích : 30 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 70.14 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 3.48 tỷ
3.48 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 8/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 113.3 m²
Ngày : 8/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 8/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 35 triệu/m2
35 triệu/m2
Diện tích : 128 m²
Ngày : 8/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 8/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 45 m²
Ngày : 7/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 88.26 m²
Ngày : 7/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Bất động sản Novaland 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 99.1 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 68.6 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.57 tỷ
1.57 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.56 tỷ
1.56 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 106.9 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 79.7 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.72 tỷ
1.72 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.217 tỷ
2.217 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 157.3 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65.1 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ