mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 90 triệu
90 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 215 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 149 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 215 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 77.4 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 80 triêu/m2
80 triêu/m2
Diện tích : 79.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 151 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 71.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 220 triệu /m2
220 triệu /m2
Diện tích : 106 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.88 tỷ
2.88 tỷ
Diện tích : 64.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.09 tỷ
9.09 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 140 triệu/m2
140 triệu/m2
Diện tích : 120 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 175 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 182.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 202 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.127 tỷ
3.127 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Huyện Đam Rông 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 303 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 147 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 282.2 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.32 tỷ
4.32 tỷ
Diện tích : 540 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Huyện Đam Rông 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2.16 tỷ
2.16 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 316 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 421 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 32.9 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 66.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 52 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.464 tỷ
4.464 tỷ
Diện tích : 54.45 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 45 tỷ
45 tỷ
Diện tích : 177.5 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 35 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 33 tỷ
33 tỷ
Diện tích : 227 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 48.4 m²
Ngày : 16/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 360 m²
Ngày : 15/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 15.6 tỷ
15.6 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 13/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 13/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 15.18 tỷ
15.18 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 9.7 tỷ
9.7 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 10/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 78.7 m²
Ngày : 7/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 2/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nhà đất chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 191.2 m²
Ngày : 1/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.74 tỷ
5.74 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ