mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.28 tỷ
3.28 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 ty
4.85 ty
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 12.7 tỷ
12.7 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.85 tỷ
6.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 420 triệu
420 triệu
Diện tích : 7 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 34.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 23.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.39 tỷ
2.39 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.4 tỷ
10.4 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 820 triệu
820 triệu
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 68.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 175.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
90 triệu
90 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 86 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 13.8 tỷ
13.8 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 57.3 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 80.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ