mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.62 tỷ
1.62 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 75 triệu/m2
75 triệu/m2
Diện tích : 25.15 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 70.36 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.16 tỷ
1.16 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 13.9 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 67.8 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21.2 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 63.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 71.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.848 tỷ
1.848 tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 90.2 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 15.5 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 18.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 55.1 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 316 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 60.4 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 43.93 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 421 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 32.9 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.750 tỷ
1.750 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.72 tỷ
1.72 tỷ
Diện tích : 35.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.76 tỷ
1.76 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 71.97 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.519 tỷ
1.519 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất 1.56 tỷ
1.56 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.72 tỷ
1.72 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 4/5/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65.1 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội