Tài sản các tỷ phú Việt Nam tiếp tục bay màu 2,3 tỷ USD sau 20 ngày

Tài sản các tỷ phú Việt Nam bay màu 2,3 tỷ USD. Theo Forbes, ngày 24/10/2022 tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam là 13,4 tỷ USD, giảm 2,3 tỷ USD so với thời điểm 4/10/2022.

Thông tin cần biết:

Theo cập nhật danh sách các tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, Việt Nam có 7 tỷ phú USD là: Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Trần Bá Dương, Nguyễn Đăng Quang và nhân vật mới có mặt trong năm nay là Bùi Thanh Nhơn.\

Theo dữ liệu tổng hợp từ Forbes ngày 4/10, Ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 636 thế giới với 4,2 tỷ USD.

Tài sản tỷ phú Việt Nam tiếp tục ''bay màu'' 2,3 tỷ USD sau 20 ngày

Các dữ liệu liên quan:

Ông Bùi Thanh Nhơn đứng thứ 930 thế giới với 3 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 1.191 thế giới với 2,2 tỷ USD, Ông Hồ Hùng Anh đứng thứ 1.663 thế giới với 1,6 tỷ USD.

Ông Trần Đình Long đứng thứ 1.664 thế giới với 1,6 tỷ USD, ông Trần Bá Dương đứng thứ 1.818 thế giới với 1,5 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 1,917 thế giới với 1,4 tỷ USD.

Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú Việt Nam ở thời điểm đó là 15,7 tỷ USD. Đến hôm nay 24/10/2022, tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam đã giảm xuống chỉ còn 13,4 tỷ USD, giảm 2,3 tỷ USD so với thời điểm 4/10/2022.

Từ đó thứ tự sắp xếp các tỷ phú cũng đã thay đổi.

Tài sản tỷ phú Việt Nam tiếp tục bay màu 2,3 tỷ USD sau 20 ngày - Ảnh 1.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua Nguồn Nhà Chính Chủ.