Thu hồi 14 Ha đất ở Kom Tum đã giao cho du lịch sinh thái VietunBank

Thu hồi 14 Ha đất

Ủy Ban tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất 140.618,5 m2 tại xã Đăk Long ( hiện nay là Thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã giao cho Công ty TNHH Thương mại -du lịch sinh thái VietinBank.Nhà đất chính chủ

Kon Tum cũng đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định đối với diện tích đất đã thu hồi nêu trên.

Ủy Ban Nhân Dân  tỉnh Kon Tum, lý do thu hồi khu đất nêu trên là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư VIETINBank đã vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra số 1723/KL-BTNMT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự án đã được UB tỉnh Kon Tum cho phép gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2018.

Tuy vậy, hết thời hạn được gia hạn (hết hạn ngày 01 tháng 6 năm 2020) nhưng Công ty  Đầu tư VIETIN vẫn chưa đưa đất vào  để sử dụng. Nhà đất chính chủ

Nhà đất chính chủ, tỉnh Kon Tum cho biết, nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định.

UB Kon Tum đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo, gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư VIETIN.

Cùng với đó là chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư VIETIN và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định,…

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.