Lãi nhờ cổ tức Sonadezi thành long ngày 20/10

Sonadezi Long Thành lãi nhờ cổ tức

Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng cao nhất là doanh thu cho thuê nhà xưởng Khu công nghiệp Long Thành mang 35,5 tỷ đồng. Kế tiếp là oanh thu cho thuê đất, phí quản lý chiếm 16,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, siêu thị ghi nhận doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt hơn 16 tỷ đồng. nhà đất chính chủ

Sonadezi thành long
Sonadezi thành long

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ của nhà hàng nâng cao 144% đạt 21 tỷ đồng, trong đấy cố tức được chia chiếm 18,2 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, doanh thu tài chính nâng cao mạnh cũng là nguyên do làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3 nâng cao 41%, đạt 40 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu đạt 304,6 tỷ đồng, nâng cao 3% so mang cộng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 79,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so cộng kỳ năm trước.nhà đất chính chủ

Sonadezi thành long

Tính tới 30/9/2022, tổng của cải của Sonadezi Long Thành đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cốt tử tài sản dài hạn đạt 1.389 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tại thời khắc cuối quý 3 cũng nâng cao nhẹ so đầu năm lên gần 77,5 tỷ đồng,

cốt tửchi phí san lấp xây dựng các hạng mục dở dang tại Khu dân cư Tam An.

Tại thời khắc cuối quý 3, Sonadezi Long Thành hơn 712 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, tới từ doanh thu cho thuê đất trong cả ngắn hạn và dài hạn

để biết thêm nhưng thông tin thú vị khác về nhà đất cũng như BDS bấm tai đây để xem thêm nhé nhà đất chính chủ