Thêm khu công nghiệp mới ở Vi·nh Phúc

Thêm khu công nghiệp mới ở Vĩnh Phúc

xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất là 206,5hecta

Nhà đất chính chủ với Tổng số  vốn đầu tư của dự án là 2.238 tỉ , trong đó, vốn góp đầu tư của nhà đầu tư là 335,7 tỉ đồng; vốn huy động là 1.902,4 tỉ . Nhà đầu tư là Công ty T THH Đầu tư Thương mại VinhPhuc

Tiến độ thực hiện của dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Thêm khu công nghiệp mới ở Vĩnh Phúc
Thêm khu công nghiệp mới ở Vĩnh Phúc

Thêm đó, tỉnh vĩnh phúc này phải bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên.

Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc được Phó Thủ tướng yêu cầu Uỷ không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc còn lại đã được Thủ tướng CP phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định .Nhà đất chính chủ 

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.Nhà đất chính chủ .Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định.

vào khoảng trước đó, tháng 3.2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc quy mô 208,5hectaa, tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.